เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Revers Osmosis (RO) 180-1500LPD

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ Revers Osmosis (RO) Reverse Osmosis เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่อาศัยการทำงานตามธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ พืช ต่างๆ ก็ใช้ขบวนการออสโมซีสในการดึงน้ำจากดินไปหล่อเลี้ยงลำต้น น้ำในดินจะซึมจากแหล่งที่มีสารละลายต่ำไปยังแหล่งที่มีสารละลายสูง ลักษณะนี้คือ ขบวนการออสโมซีส Reverse Osmosis ทำงานอย่างไร ปกติน้ำจะซึมผ่านจากแหล่งที่มีสารละลายเจือจาง(น้ำมาก) ไปยังแหล่งที่มีสารละลายเข้มข้น(น้ำน้อย) เมื่อเราใช้แรงดันบังคับน้ำให้ไหลในทิศทางตรงกันข้าม โดยอาศัยแรงดันนี้น้ำจะไหลจากแหล่งที่มีสารละลายเข้มข้น(น้ำน้อย) ไปยังแหล่งที่มีสารละลายเจือจาง(น้ำมาก) โดยผ่านเนื้อเยื่อแมมเบรน ขบวนการนี้เราเรียกว่า รีเวอร์ออสโมซีส(Reverse Osmosis) สารละลาย สารแขวนลอยต่างๆ และสิ่งปนเปื้อนจะถูกขับออกจากระบบไปยังท่อน้ำทิ้ง และน้ำที่ผ่านขบวนการนี้จะถูกเก็บในถังแรงดัน เพื่อส่งต่อไปยังก๊อกน้ำดื่ม


korat treat

หจก. โคราช ทรีท เคมิคอล (สำนักงานใหญ่)
84/1 ซอย มุขมนตรี 22 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทร. 044-213-525, 089-717-4005

คุณจุไรรัตน์ จังหวัด

ผู้จัดการ

CONTACT

Facebook   :  https://www.facebook.com/korattreat/
Line  ID            :  0895824190, 0897228612
tel.                     :  089-717-4005, 091-554-2288

Copyright © 2017-2018 korattreat.com / All rights reserved.